Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Срокът за пререгистрация на домашни кучета изтича на 31.03.2019 г.

ОБЩИНА ДРЯНОВО

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

СРОКЪТ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ ИЗТИЧА НА 31.03.2019 Г.

Общинска администрация -  Дряново напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно ЗМДТ и ЗВМД, са задължени да заплатят годишна такса за притежание на домашно куче, която съгласно Решение на ОбС – Дряново е, както следва:

  • 10.00 лева за град Дряново;
  • 5.00 лева за вилни зони и селата на територията на общината.

Освобождават се от такса собствениците на:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на лица с увреждания;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  • кучетата с поставен чип, за първата година от неговото  регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

За неизпълнение на задължението се налага глоба в размер на 50,00 лева.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново