Община
Туризъм
Новини

Срокът за пререгистрация на домашни кучета изтича на 31.03.2019 г.

ОБЩИНА ДРЯНОВО

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

СРОКЪТ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ ИЗТИЧА НА 31.03.2019 Г.

Общинска администрация -  Дряново напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно ЗМДТ и ЗВМД, са задължени да заплатят годишна такса за притежание на домашно куче, която съгласно Решение на ОбС – Дряново е, както следва:

  • 10.00 лева за град Дряново;
  • 5.00 лева за вилни зони и селата на територията на общината.

Освобождават се от такса собствениците на:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на лица с увреждания;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  • кучетата с поставен чип, за първата година от неговото  регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

За неизпълнение на задължението се налага глоба в размер на 50,00 лева.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново