Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за четвърто тримесечие на 2018 г.


 Отчет за касово изпълнение за четвърто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 26.02.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за четвърто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 26.02.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за четвърто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 26.02.2019)

 Отчет за касово изпълнение К33 за четвърто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 26.02.2019)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за четвърто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 26.02.2019)

 Отчет за касово изпълнение РА за четвърто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 26.02.2019)

 Отчет капиталови разходи към 31.12.2018 (Дата на качване: 26.02.2019)

 Натурални показатели на бюджета към 31.12.2018 г. (Дата на качване: 26.02.2019)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново