Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново

ПРОЕКТ

на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Дряново

(Приета с Решение № 501/31.08.2018 г. на ОбС Дряново; Актуализиране на Глава II Раздел V, чл. 26, с Решение № 367 от 18.12.2009 г.)

В Глава II МЕСТНИ ТАКСИ, Раздел V „Използване на туристически атракции и входни такси, събирани от Исторически музей – гр. Дряново, за разглеждане на музейни експозиции“:

В чл. 26, ал. 2, съдържанието се изменя, като след текста „За посещение на музейни експозиции:“ услугите и съответните такси се допълват и променят:

БИЛО:

за ученици и пенсионери – 1,00 лв.;

- за всички останали възрастови групи – 2,00 лв.;

- за провеждане на беседа – 3,00 лв.

СТАВА:

- за ученици - 1.00 лв.;

- за възрастни - 3.00 лв.;

- за пенсионери - 2.00 лв.;

- за беседа - 5.00 лв.;

- за деца до 7 години и хора с увреждания – безплатно;

- за образователни програми – 2.00 лв. на час за всеки обучаван.


 Предложение

 Проект на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново

 Мотиви

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново