Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №66/27.02.2019г (Решения №№567-574)


 Решения №№567-574 от Протокол №66 от 27.02.2019г на Общински съвет – Дряново

 Приложение към Решение №568 - Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (с промените приети с решение №567/27.02.2019)

 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2019-2020 год. (приет с решение №569/27.02.2019)

 Отчет за 2018г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (приет с решение №570/27.02.2019)

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2019г (приет с решение №570/27.02.2019)

 Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2018г (приет с решение №571/27.02.2019)

 Годишен отчет за 2018г за изпълнението на Програмата за управление на кмета на Община Дряново мандат 2015-2019г (приет с решение №574/27.02.2019)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново