Община
Туризъм
Новини

Национален младежки конкурс за изпълнение на възрожденска и патриотична песен „Вятър ечи, Балкан стене“

НАЦИОНАЛЕН  МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКА И ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН
„ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН СТЕНЕ“

Организатор: Община Дряново

Дата и място на провеждане: 11.05.2019 г., Дряновски манастир

ЦЕЛИ: Разпалване на родолюбиви чувства, издигане на националното самочувствие и самосъзнание, популяризиране на българската патриотична песен, откриване и изява на млади таланти в певческото изпълнителско изкуство.

РЕГЛАМЕНТ:

I.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1.          В конкурсната програма могат да участват индивидуални изпълнители, дуети, триа, квартети и хорове до 15 души, разделени в четири възрастови групи:

I група – деца до 6 години;

II група – ученици от 7 до 11 години;

III група – ученици от 12 до 15 години;

IV група – ученици и изпълнители над 16 години;

2.    Времетраене на изпълненията -  5 минути

3.    Съпровод:

-      Инструментален съпровод на живо;

-      Качествен синбек;

-      Без съпровод /а капела/

Забележка: Звуковият носител на синбек може да бъде диск или флаш памет.

Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците.

II.          ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:

1.                 Участниците във всички категории и групи ще бъдат оценявани от професионално жури

III.   КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1.  Подбор на репертоара, съобразно възрастта

2.  Инотация, вокална техника и художественост на изпълнението;

3.  Сценична реализация – артистичност, хореография, костюми

IV.          НАГРАДИ:

  1. Награда на Кмета на Община Дряново – статуетка и парична награда от 150 лв.

2.    Награда за най-млад участник

3.    Награда за I-во място на  изпълнители от I-ва възрастова група:

-      индивидуален изпълнител – 100 лв.

-      певческа формация – 100 лв.

  1. Награда за I-во място на  изпълнители от II-ра възрастова група:

-      индивидуален изпълнител – 100 лв.

-      певческа формация – 100 лв.

  1. Награда за I-во място на  изпълнители от III-та възрастова група:

-      индивидуален изпълнител – 100 лв.

-      певческа формация – 100 лв.

  1. Награда за I-во място на  изпълнители от IV-та възрастова група:

-      индивидуален изпълнител – 100 лв.

-      певческа формация – 100 лв.

  1. Грамоти за I-во, II-ро и III-то място за изпълнители и формации от всички възрастови групи и грамоти за участие

 

V.           ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 30.04.2019 Г.

Адрес:  гр. Дряново 5370, ул. „Бачо Киро“ № 19

e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

тел. 0894603725, 0884500277

Национален младежки конкурс за изпълнение на възрожденска и патриотична песен „Вятър ечи, Балкан стене“ Национален младежки конкурс за изпълнение на възрожденска и патриотична песен „Вятър ечи, Балкан стене“

 Обява с регламент

 Заявка за участие

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново