Община
Туризъм
Акценти

Празник на балканските градове Елена, Котел, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково „Балканът пее и разказва”

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА :

 „Балканът е над мене“

 

Конкурсът се организира по повод провеждането на традиционния празник на балканските градове -  Елена, Котел, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково „Балканът пее и разказва”, с домакин за 2019 г. - гр. Дряново.

В рисунките могат да бъдат отразени теми, свързани с представите за Балкана и славното героично минало на българския народ, живота на балканджиите, с настоящето на балканските градове.

 

ЦЕЛ: Даване шанс на децата за творческа изява и мотивация да се занимават с изобразително изкуство и отразяват емоциите си, свързани с Балкана.

 

РЕГЛАМЕНТ :

1. Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват деца и ученици от 5 години до 15 години, разделени в три групи :

І група - от 5 години до 7 години

ІІ група - от 8 години до 10 години

ІІІ група - от 11 години до 15 години 

 

2. Всеки участник може да участва с 1 рисунка.

3. Творбите трябва да са с размер на листа  35 см / 50 см.

4. Могат да се използват различни техники в рисуването - темпера, акварел, молив, маслени бои и др.

4. На гърба на всяка творба трябва да бъде отбелязана следната информация :

- трите имена на автора; възраст; населено място, институция, ръководител,  адрес и телефон за връзка.

 

Творбите трябва да бъдат изпратени на адрес :

гр. Дряново, ул.”Бачо Киро” № 19 Общинска администрация

За конкурса „Балканът е над мене”

Краен срок за изпращане на творбите : 27 май  2019 г.

 

Получените в срок творби ще се оценяват от жури, състоящо се от представители на ОбА - Дряново, художници и учители по изобразително изкуство.

Авторите на отличените рисунки на първите три места във всяка от възрастовите групи ще получат грамоти и предметни награди, а всички участници ще получат грамоти за участие на 08.06.2019 г., след представянето на градовете - участници.

 

С рисунките от конкурса ще бъде организирана изложба в града-домакин по време на празника и пътуваща изложба в останалите градове. 

Творбите на авторите няма да се връщат.

 

От организаторите

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново