Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Акценти

Стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Дряново набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2019 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи  на място в информационен център на общинска администрация Дряново, по пощата на адрес: Община Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19, гр. Дряново или по електронен път на адрес: dryanovo@dryanovo.bg.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.

4. Индивидуални кандидатури.

В срок до 30 май 2019 г. комисия, назначена от кмета на Община Дряново, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.

В срок до 15 юни 2019 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областен управител – област Габрово.

 


 Инструкция

 Формуляр за кандидатстване

 Мотивационно писмо

 Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново