Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - с. Гостилица

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е социална услуга в общността – резидентен тип, което предлага защитено пространство за независим и самостоятелен живот на 3 млади жени и 5 мъже, изведени от специализирани институции и обществото. То се базира на модела „живот в малка група”. 

За ефективна защита на настанените лица са осигурени 24 часови дежурства по график от членовете на екипа. 
Защитено жилище е социална услуга в общността, разкрита като държавна делегирана дейност със Заповед № 615/ 03.06.2009 година на Агенцията за социално подпомагане и се управлява от Сдружение „Дружество за социално подпомагане”, по сключен договор № 53/ 25.04.2013 година. 

Социалната услуга се предоставя в двуетажна сграда, в центъра на населеното място, от която втория етаж е собственост на Сдружението, а първи етаж е предоставен за безвъзмездно ползване от Община Дряново с разгърната площ - 177.45 кв. м., както следва:
• 3 спални помещения за потребителите на услугата; 
• Дневна зала за провеждане на групови и индивидуални обучителни занимания, хранене и дейности за осмисляне на свободното време.;
• Малък офис за персонала;
• 1 бр. медицинска стая; 
• Обособено парково пространство с беседка за осъществяване на контакти и почивка на ползвателите;
• Добре развито зеленчуково стопанство, подпомагащо трудотерапията на потребителите.
• Наличие на собствен транспорт – МПС „Фолксваген”. 

В Защитено жилище се провеждат дейности за формиране на социални умения и трудови навици за самостоятелен и пълноценен начин на живот; ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на подкрепяща мрежа от партньори и приятели; трудова реализация на хората с умствена изостаналост съобразно възможностите им.

Адрес:
с. Гостилица, ул. „Георги Димитров” № 20, община Дряново 
Телефон за контакти: 06725/ 22 35; 0676/ 7 41 58 
Оптимален капацитет: 8 млади мъже и жени, обслужвани от 5 специалисти; 
E-mail : shans_zj@abv.bg 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново