Община
Туризъм
Новини

Конкурс за стихотворение и/или есе на тема: „Толерантност” за ученици от СУ „М. Райкович” - гр. Дряново

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

И СУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ” - ДРЯНОВО

 

ОБЯВЯВАТ

 

КОНКУРС

за стихотворение и/или есе на тема:

„Толерантност”

 

Конкурсът се организира във връзка с изпълнение на дейностите, заложени  в Общинския план за интегриране на ромите в Община Дряново 2018-2020 г.

 

Цел: Да се възпита толерантност и разбиране на учениците към децата  от различните етноси и да се подобрят техните взаимоотношения в училище.

 

Регламент:

Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват ученици от V до XII клас.

I възрастова група - от V - VII клас;

II възрастова група - от VIII - XII клас.

 

Всеки участник може да участва с една творба – есе или стихотворение. Творбата трябва да бъде придружена с имената на участника, възраст, клас. Желаещите да получат допълнителна информация или предадат своите творби могат да го направят в кабинета на училищния психолог в СУ „М. Райкович” - гр. Дряново.

 

Краен срок за участие: 03 май 2019 г.

 

Получените в срок творби ще бъдат оценени от жури, състоящо се от представители на ОбА – Дряново и учители по БЕЛ от СУ „М. Райкович” - Дряново.

 

Авторите на отличените творби на първите три места във всяка от възрастовите групи ще получат награди.

 

Награди:

I възрастова група - от V - VII клас:

Първо място - 30 лв;

Второ място - 20 лв;

Трето място - 10 лв.

II възрастова група - от VIII - XII клас:

Първо място - 30 лв;

Второ място - 20 лв;

Трето място - 10 лв.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново