Община
Туризъм
Новини

Квалификационен обмен на Обществения съвет за интеграция на малцинствата

На 11 и 12 април 2019 г. Общественият съвет за интеграция на малцинствата беше на работно посещение в гр.  Козлодуй, съгласно заложените дейности в Общинския план за  интегриране на ромите в Община Дряново за 2019 г.
Общественият съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.
Целта на квалификационния обмен е да се подобри работата за по-пълното обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в предучилищна и училищна възраст и за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.
Бе проведена работна среща с представители на Общинския съвет по етническите и интеграционни въпроси - Община Козлодуй, където бяха обсъдени организацията и дейностите на двата съвета.
Темите в обмена бяха съсредоточени и върху добрите практики по въпросите на интеграцията и работата в детските градини и учебните заведения в града домакин.
В тази връзка бяха посетени ДГ „Звънче“, СУ „Христо Ботев“, НУ „Васил Левски“, където бяха представени успешни практики по обхващане на децата и учениците от ромски произход в предучилищна и училищна възраст.
Посещението съвпадна и с честването на 45 годишния юбилей на Професионална гимназия  по ядрена енергетика „Игор Курчатов“. В Дома на енергетика се проведе празничен концерт, по време на който се насладихме на чудесните изпълнения на трио „Сопрано“.
На 12 април работната среща завърши с посещение на Общински музей „Новата станция на България“ в Ботев парк и кораба –музей „Радецки“.

Интеграция 1 Интеграция 2 Интеграция 3 Интеграция 4 Интеграция 5 Интеграция 6 Интеграция 7 Интеграция 8 Интеграция 9 Интеграция 10 Интеграция 11 Интеграция 12 Интеграция 15 Интеграция 14 Интеграция 13
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново