Община
Туризъм
Покани за сесии

Покана за сесия на 24.04.2019 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО,

ИМАМ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНАТА СЕСИЯ НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ, КОЯТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 24.04.2019 г. 

/сряда/  ОТ 15:00 ЧАСА В РИТУАЛНАТА ЗАЛА.

СЪЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ

 ДНЕВЕН РЕД:

-      ОБЗОР НА СЪБИТИЯТА В ОБЩИНАТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СЕСИИ

-     ОЦЕНКА ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПОДАДЕНИТЕ ИДЕЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ- ДРЯНОВО

                                                               

                                                                                           ДОКЛАДВА:

                                                                                            Г- Н ИВАЙЛО ЛИСИЧКОВ,

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                            ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

 -      ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УТВЪРДЕНИТЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ИДЕЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

-     ПРИПОМНЯНЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА УТВЪРДЕНИТЕ ИДЕЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

-      ИЗБОР НА КОМИСИЯ / ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ РАБОТНА МАСА /, КОЯТО ПОДРЕЖДА ИДЕЙНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЪСТАВЯ ПРОТОКОЛ

-      ПРОЦЕДУРА ПО КЛАСИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

-     ЗАКЛЮЧИТЕЛНАЧАСТ
 

ОЧАКВАМЕ ВИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЕДНАТА СЕСИЯ НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ

                                                              С УВАЖЕНИЕ: ПЕНЧО ПЕНЕВ, МОДЕРАТОР

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново