Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за 42 вакантни длъжности за войници

42 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ
от военни формирования на 68 бригада Специални сили

 (МЗ ОХ-307/27.03.2019г.)
за военни  формирования 32990, 54120, 52630, 48650 в гарнизон Пловдив

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

-  Младши шофьор в транспортно отделение на щабен взвод и    щабна рота;

- Младши радиотелеграфист в екипаж на радиостанция;

- Младши оператор по криптирани комуникации;

- Готвач в 1 домакинско отделение на домакински взвод;

- Младши шофьор на КЩМ;

- Оператор-сапьор в отделение  за специални бойни действия”;

- Оператор-радиотелеграфист;

- Оператор-санитар.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 18.06.2019 г., ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

    Изисквания: образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 28 години, лицата отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  да не са по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

да нямат друго гражданство.

Кандидатите (за някои от длъжностите) е необходимо да притежават:

- свидетелство за управление на МПС категория „В”,  „С” или „С+Е”

- авиомедицинска  годност за изпълнение на парашутни скокове. 

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257 
справка www.comd.bg

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново