Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.03.2019 г.


 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.03.2019 г. (Дата на качване: 19.04.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 31.03.2019 г. (Дата на качване: 19.04.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 31.03.2019 г. (Дата на качване: 19.04.2019)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 31.03.2019 г. (Дата на качване: 19.04.2019)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 31.03.2019 г. (Дата на качване: 19.04.2019)

 Отчет за касово изпълнение РА към 31.03.2019 г. (Дата на качване: 19.04.2019)

 Просрочия 2019 г. (Дата на качване: 19.04.2019)

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново