Община
Туризъм
Новини

Покана за Информационна среща по проект "Заедно в различието"

Община Дряново организира информационна среща, като част от дейностите по проект "Заедно в различието". Целта на публичното събитие е да се разясни интегрирания подход на проекта, да се идентифицират мерките за подобряване на социалното включване на маргинализираните общности от сегрегираните райони, изграждане на позитивни нагласи и модели на общуване, както и умения за ефективна работа и взаимодействие между лицата от етнически малцинства и маргинализираните групи и здравния и образователни медиатори, които ще бъдат назначени по проекта, общностни работници, които работят в и с уязвими общности и родители.

Покана за Информационна среща по проект
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново