Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Вътрешни правила за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в община Дряново и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи


 Вътрешни правила за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в община Дряново и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи (Дата на качване: 14.05.2019)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново