Община
Туризъм
Младежки организации

Български младежки червен кръст

На територията на община Дряново функционират 3 клуба на БМЧК - в СОУ „Максим Райкович”, ПГИ „Рачо Стоянов” и ПТГ „Димитър Крусев”. Към всеки клуб има преподавател, който ръководи дейността и оказва методична помощ на доброволците.
БМЧК организира и активно участва в:

  • Анти СПИН кампании
  • Инициативи, посветени на борбата с тютюнопушенето
  • Инициативи, посветени на Международния ден на детето
  • Инициативи, посветени на Международния ден на Червения кръст
  • Инициативи съвместно с КАТ, свързани с безопасността на движението
  • Изготвяне на тематични витрини във фоайетата на училищата
  • Фондонабиране за топъл обяд за деца в нужда

Дейността на отделните клубове се координира от младежкия координатор на областната организация на БМЧК.

Председател: Пламен Обрешков
Адрес за кореспонденция: град Дряново, п.к. 5370, ул. “Никола Мушанов” № 3
Тел. 0878 357607

Български младежки червен кръст Български младежки червен кръст
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново