Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 369/18.07.2019 г. за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост: Склад за материали, находящ се в гр. Габрово, бул. "Никола Вапцаров" № 41


 Заповед № 369/18.07.2019 г. за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост: Склад за материали, находящ се в гр. Габрово, бул. "Никола Вапцаров" № 41

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново