Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за второто тримесечие на 2019 г.


 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за второто тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 25.07.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за второто тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 25.07.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за второто тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 25.07.2019)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ за второто тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 25.07.2019)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за второто тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 25.07.2019)

 Отчет за касово изпълнение РА за второто тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 25.07.2019)

 Натурални показатели на бюджета за второто тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 25.07.2019)

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново