Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 371/19.07.2019 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1628 по КК на гр. Дряново


 Заповед № 371/19.07.2019 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1628 по КК на гр. Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново