Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №71/26.07.2019г (Решения №№616-627)


 РЕШЕНИЯ №№617-627 от Протокол №71/26.07.2019г на ОбС-Дряново

 Приложение към Решение №618 /Годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2018г/

 Приложение към Решение №619 /Отчет за изпълнението на бюджета към 30.6.2019г/

 Приложение към Решение №620 - Договор за възлагане изпълнението на услугата "Патронажна грижа"

 Материали, включени в дневния ред на 71-вото заседание в деня на заседанието на 26.07.2019г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново