Община
Туризъм
Акценти

Общинска служба по земеделие гр. Дряново, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри въз основа на подадените от Вас декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПП за участие в процедурата за създаване на масиви за полване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 год.


 Обявление

 Заповед за комисия

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново