Община
Туризъм
Покани за сесии

Покана за сесия на 18.09.2019 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО,

ИМАМ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНАТА СЕСИЯ НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ, КОЯТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 18.09.2019 г. 

(сряда) ОТ 15,00 ЧАСА В РИТУАЛНАТА ЗАЛА.

СЪЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ

 ДНЕВЕН РЕД:

-      ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ- ДРЯНОВО ОТ ЯНУАРИ 2016 ДО 30.09.2019 г.                                                               

                                                                                           ДОКЛАДВА:

                                                                                            ПЕНЧО ПЕНЕВ,

                                                                                            МОДЕРАТОР

                                                                                            НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ

-     ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
 

ОЧАКВАМЕ ВИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЕДНАТА СЕСИЯ НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ

                                                              С УВАЖЕНИЕ: ПЕНЧО ПЕНЕВ, МОДЕРАТОР

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново