Община
Туризъм
Решения

Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Габрово

СПИСЪК по чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт

на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели

за Окръжен съд - Габрово

/Съгласно Протокол №2 от 26.08.2019г на Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ, избрана с Решение №615 от 28.06.2019г на Общински съвет – Дряново/

1.      Недка Витанова – Заявление с вх.№2200-926/15.08.2019г

 

Изслушването на кандидатите, съгласно чл.68а ал.1 от ЗСВ, ще се извърши в заседание на ОбС-Дряново през м. септември.


 Допуснати кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Габрово

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново