Община
Туризъм
Решения

Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново

СПИСЪК по чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт

на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели

за Районен съд – Дряново

/Съгласно Протокол №2 от 26.08.2019г на Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ, избрана с Решение №615 от 28.06.2019г на Общински съвет – Дряново/

1.      Александър Алексиев – Заявление с вх.№2200-931/16.08.2019г

2.      Анатоли Лисичков - Заявление с вх.№2200-930/16.08.2019г

3.      Веселка Янкулова - Заявление с вх.№2200-939/16.08.2019г

4.      Галя Пенчева - Заявление с вх.№2200-938/16.08.2019г

5.      Йорданка Владова - Заявление с вх.№2200-925/15.08.2019г

6.      Наталия Заевска - Заявление с вх.№2200-929/15.08.2019г

7.      Пенчо Тулешков - Заявление с вх.№2200-923/15.08.2019г

8.      Радомир Дойчинов - Заявление с вх.№2200-697/17.07.2019г

9.      Христо Ангелов - Заявление с вх.№2200-867/09.08.2019г

10.   Юлия Ненова - Заявление с вх.№2200-884/12.08.2019г

 

Изслушването на кандидатите, съгласно чл.68а ал.1 от ЗСВ, ще се извърши в заседание на ОбС-Дряново през м. септември.

 


 Допуснати кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново