Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 449/03.09.2019 г. за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.2234 по КК на гр. Дряново


 Заповед № 449/03.09.2019 г. за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.2234 по КК на гр. Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново