Община
Туризъм
Новини

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                  ЗАПОЧВА ОБРАБОТКАТА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ДРЯНОВО СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ ! 

Община Дряново съобщава, че при благоприятни метеорологични условия /сухо и безветрево време/ възнамерява да проведе третата планувана за 2019 г. дезакаризация /обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи/ на тревни площи, публична общинска собственост от територията на община Дряново в периода 10.09.2019 -  19.09.2019 г.

Третирането срещу бълхи и кърлежи ще се извършва   от „Д.Д.Д.-1” ООД – град София,  в часовете от 06.00 до 17.00 часа.

 Всеки обработен терен  ще бъде маркиран с подходяща визуална комуникация за информация на населението. Ще е отбелязана датата на обработката и карантинният период.

При неблагоприятни метеорологични условия, графикът ще се измести със съответния брой дни.

Приоритет се дава на дворовете на учебни и детски заведения, по-големите паркове и обособени детски площадки.

        Обръщаме внимание на гражданите да не посещават обработените тревни площи до изтичане на карантинния период, който е 24 часа.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново