Община
Туризъм
Новини

14 септември - Празник на българските пожарникари

В периода от 09 до 15.09.2019 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН - МВР - 14 септември.

По повод „Седмица на пожарната безопасност”, с цел повишаване културата и информираността на населението в общината за пожарната безопасност и защита на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората към органите за пожарна безопасност и защита на населението, популяризиране всички дейности на ГДПБЗН - МВР,  РСПБЗН - Дряново организира следните ме­роприятия:

  • Дни на отворени врати и приемна за граждани  на 09, 10,11 и 12.09.2019г.  от 09.30 до 12.00 ч. в РСПБЗН - Дряново и осигурява дежурен телефон 7-20-22 за мнения, предложения, пожела­ния и други въпроси свързани с пожарната безопасност през „Седми­цата на пожарната безопасност” ;
  • Демонстриране на най-новата противопожарната техника за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации и провеждане на брифинг в РСПБЗН - Дряново с  представители на местните средства за масово осведомяване във връзка със  "Седмица на пожарната безопасност” в Република България и 14-ти септември професионалния празник на служителите от ГДПБЗН - МВР и предоставяне на информация за смисъла и ефективността от мерките за недопускане на пожари и ограничаване на последствията от тях, противопожарната обстановка в общината, взаимодействието с органите на местната власт, работата с подрастващите, МПО ”Млад огнеборец”, превантивната и административно-наказателна дейност на 12.09.2019г. от 11.00ч. в сградата на РСПБЗН;
  • Провеждане на демонстрации на видовете и възможностите на противопожарната техника, съоръжения, оборудване и защитни средства, с които разполага РСПБЗН - Дряново  пред деца от ОДЗ на града и желаещи да присъстват граждани на 12.09.2019 г. от 10.00ч. на площадката на РСПБЗН ;
  • Организиране и провеждане на доброволна дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН - Дряново за подпомагане на деца на загиналите и пострадали при изпълнение на служебния си дълг пожар­никари;
  • Набиране на младежи на възраст от 12 до 16 години на доброволен принцип за състезанията на Младежките противопожарни отряди ”Млад огнеборец”, провеждани съгласно международните правила на CTIF.

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Дряново, честити на всички настоящи и бивши служители и на техните семейс­тва предстоящия им професионален празник.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново