Община
Туризъм
Новини

Обявление

 Уважаеми съграждани,

Във връзка с реализирането на проект BG16M10P002-2.007-0001-C01 „Прилагане на децентрализиран модел на управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително  изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“, Ви съобщаваме :

  • От   01.10.2019 г.  започва раздаването на стартови комплекти за разделно събиране на био-отпадъци за домакинствата в град Дряново
  • На 04.10.2019 година от 11 до 13 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе информационен ден
  • Събирането и извозването на био-отпадъците ще започне през месец декември 2019 година, за което своевременно ще бъдете уведомени.
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново