Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №73/30.09.2019г (Решения №№642-663)


 РЕШЕНИЯ №№642-663 от Протокол №73/30.09.2019г

 Приложение към Решение №658 - Споразумение за сътрудничество с партньора на Община Дряново по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция“

 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2019-2021г (приета с Решение №648/30.09.2019г)

 Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнения решенията на ОбС за периода м. януари – м. август 2019г (приет с Решение №661/30.09.2019г)

 Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-август 2019г (приет с Решение №662/30.09.2019г)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново