Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Приключи обучението на 12 безработни младежи по проект „Шанс за работа - 2015” на КНСБ

На 13.05.2015 г. успешно приключи обучението на 12 безработни младежи по проекта на КНСБ „Шанс за работа - 2015”. Той е част от Националния план за действие по заетостта - 2015 г., финансиран от държавния бюджет.
На територията на община Дряново се обучиха 12 безработни лица до 29 години, регистрирани в „Бюрото по труда”.
От края на м. февруари безработните младежи получиха знания по професионално ориентиране, мотивация и ключова компетенция „Работа в екип”. Същите бяха професионално обучени и придобиха квалификация по професията „помощник - възпитател”. Обучението се осъществи от Центъра за професионално обучение на КНСБ.
Даниела Енчева - зам. кмет на община Дряново връчи удостоверение за успешно преминало професионално обучение на всички 12 бенефициенти, положили успешно изпит по теория и практика.
На пет от тях се дава шанс от началото на м. юни да влязат в заетост по придобитата специалност за 3 месеца, като сключат договори с партньора по проекта - Община Дряново. За периода на стажуване лицата ще получават минималната за страната работна заплата.

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Снимка 4
Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново