Община
Туризъм
Решения

Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

 

На 08.10.2019г в ОбС-Дряново е внесен протест от прокурор при Районна прокуратура-Габрово против чл.20 ал.2-ал.7, чл.36 /в частта относно „…събиране“/, чл.66 ал.3-ал.16 и чл.67 ал.2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново. Протестът е изпратен в Административен съд – Габрово и до Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

 

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал.1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.

 

Дата на публикуване: 15.10.2019г.

 


 Протест вх.№1102-33/08.10.2019г

 Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново