Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 30.09.2019 г.


 Просрочени към 30.09.2019г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение РА към 30.09.2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 30.09.2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение К33 към 30.09.2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 30.09.2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 30.09.2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 30.09.2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново