Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за трето тримесечие на 2019 г.


 Натурални показатели отчет за трето тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет капиталови разходи за трето тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение РА за трето тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за трето тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение К33 за трето тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за трето тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за трето тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

 Отчет за касово изпълнение за трето тримесечие на 2019 г. (Дата на качване: 24.10.2019)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново