Община
Туризъм
Решения

Определение на Върховен административен съд във връзка с Частна жалба от Народно читалище „Надежда-1925“ - с. Туркинча срещу Определение на Административен съд – Габрово по адм. дело №156/2019г за прекратяване на делото

 

С Определение №13987/21.10.2019г, постановено от Върховен административен съд, по адм.дело №11919/2019г, Съдът оставя в сила Определение №493/19.07.2019г на Административен съд – Габрово, с което ГАС оставя без разглеждане жалбата на НЧ „Надежда-1925“ с. Туркинча против Решение №602/30.05.2019г и прекратява производството по адм. дело №156/2019г по описа на ГАС.

 

Дата на публикуване: 29.10.2019г.

 


 Приложение: Определение №13987/21.10.2019г на ВАС; Определение №493/19.07.2019г на ГАС; Решение №602 от Протокол №69/30.05.2019г на ОбС-Дряново.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново