Община
Туризъм
Решения

Решение на ВАС във връзка с оспорване на Решение №483/29.06.2018г на ОбС-Дряново

Решение на Върховен административен съд във връзка с  Касационна жалба от Народно читалище „Дряновска пробуда-2008“ против Решение на Административен съд – Габрово

С Решение №14364 от 28.10.2019г, постановено от Върховен административен съд, по адм.дело №325/2019г, Съдът обезсилва Решение №149 от 15.10.2018г постановено по адм.дело №210/2018г на Административен съд – Габрово, като вместо него: Оставя без разглеждане жалбата на Народно читалище „Дряновска пробуда-2008“, гр. Дряново, против Решение 483 от Протокол 55/29.06.2018г на Общински съвет – Дряново, като прекратява производството по делото. Решението е окончателно.

Дата на публикуване: 07.11.2019г.

 


 Приложение: Решение №14364/28.10.2019г на ВАС; Решение №149/15.10.2018г на ГАС; Решение №483 от Протокол №55/29.06.2018г на ОбС-Дряново.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново