Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-1062/28.11.2019 г.)

 

60 бр. вакантни длъжности за

Националната гвардейска част - гр.София:

 

1.  ГВАРДЕЙЦИ   - 50 бр.

2. НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ - 1бр.

              3. МЛАДШИ ШОФЬОР  КАТ. „D” – 4 бр.

              4. МЛАДШИ ШОФЬОР  КАТ. „С+Е” – 1 бр.

              5. МЛАДШИ ШОФЬОР  КАТ. „С” – 4бр.

             

 

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 07.02.2020 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

    Изисквания: образование – средно или по-високо;

- ръст  175 ÷ 185 см.

- да не са по-възрастни от 28 години, лицата отговарящи на условията на     

чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  да не са по-възрастни от 41 години към датата  

на подписване на договора за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

да нямат друго гражданство

- да притежават  свидетелство за управление на МПС  категория „С”,      

 D и C+E”,  (за отделни длъжности).

                  

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

 справка     www.comd.bg

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново