Община
Туризъм
Правилници

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново


 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (с посл.промяна приета с Решение №391/30.01.2018г)

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново (с посл.промяна приета с Решение №256/27.02.2017)

 Етичен кодекс на общинските съветници от ОбС-Дряново

 Вътрешни правила за работата на комисията по ЗПУКИ

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново