Община
Туризъм
Новини

Здравен кабинет отвори врати в с. Гостилица

В с. Гостилица, общ. Дряново отвори врати обзаведен и оборудван здравен кабинет. Намира се в Кметството на селото. За периода януари – декември 2020 г. всяка сряда от 9.00 до 13.00 часа медицински специалист ще извършва безплатни консултации и профилактика на социално-значими заболявания. Манипулации – измерване на кръвно налягане и кръвна захар. 

Дейност „Осигуряване на профилактични прегледи за превенция на социално-значими заболявания на здравно неосигурени представители от уязвими групи“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0049-С02 „Заедно в различието“

Здравен кабинет отвори врати в с. Гостилица
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново