Община
Туризъм
Новини

Покана за здравна беседа

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0049-С01 „Заедно в различието“, Община Дряново има удоволствието да Ви покани на здравна беседа на тема „Ранно детско развитие – 0-7 години. Тя ще се проведе на 27.01.2020 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала. 

Покана за здравна беседа
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново