Община
Туризъм
Новини

Проект "Красива България" 2020

Община Дряново и Министерство на труда и социалната политика сключиха споразумение по Проект "Красива България". Предметът на споразумението е финансиране на одобрено проектно предложение по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места". Включени са дейности за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда - гр. Дряново, находящ се на ул. "Капитан Райчо" № 16.

Предвидени са:
 цялостен ремонт на покрива
 поставяне на петкамерна PVC дограма и нови врати
 топлоизолация
 ремонт на всички помещения в сградата
 благоустрояване на дворното пространство

Стойността на проекта е 162 388 лв, от които 63 331 лв от Проект "Красива България" и 99 057 лв от Община Дряново.

 До 12.06.2020 г. трябва бъде избран изпълнител на строително-ремонтните дейности, а до 20.11.2020 г. да бъдат приключени.

Това е първия проект, по който новото ръководство на Община Дряново самостоятелно кандидатства. Радваме се да Ви информираме, че предизборните нагласи не се оправдаха и работата по проектите продължава. 

Проект Проект
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново