Община
Туризъм
Новини

Списък на кандидатите за обществен възпитател, допуснати до интервю

 

СПИСЪК

на кандидатите за обществен възпитател, допуснати до интервю

 

 

1.    Деница Георгиева Пенкова – 14.00 ч.

2.    Иван Христов Василев – 14.10 ч.

3.    Калинка Георгиева Дойчинова – 14.20 ч.

4.    Радка Иванова Колева – 14.30 ч.

5.    Десислава Иванова Белчева – 14.40 ч.

6.    Любомир Славчев Симеонов – 14.50 ч.

7.    Светла Иванова Станева – 15.00 ч.

8.    Невяна Иванова Иванова – 15.10 ч.

9.     Ирена Валентинова Ангелова – 15.20 ч.

10.  Калина Денчева Ангелова – 15.30 ч.

 

Интервюто ще се проведе на 17.02.2020 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Община Дряново.

 

 

Председател на комисия: /п/

Н. Карагьозов

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново