Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Планове за развитие на социалните услуги на територията на Община Дряново


 План за развитието на социалните услуги в община Дряново за 2020 (публикуван на 02.04.2019г)

 Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в план за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018г (публикуван на 02.04.2019г)

 План за развитие на социалните услуги в Община Дряново за 2019г /публикуван на 30.03.2018г/

 Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Плана за развитие на социални услуги в Община Дряново за 2017г /публикуван на 30.03.2018г/

 План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018г (с приетите с решение №409/30.01.2018г изменения и допълнения)

 План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018г

 План за развитие на социалните услуги в Община Дряново за 2017г. - допълнен

 План за развитие на социалните услуги за 2017г.

 План за развитие на социалните услуги за 2016г.

 План за развитие на социалните услуги за 2015г.

 План за развитие на социалните услуги за 2014г.

 План за развитие на социалните услуги за 2013г.

 План за развитие на социалните услуги за 2012г.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново