Община
Туризъм
Новини

Указания на Българската агенция по безопасност на храните

Българската агенция по безопасност на храните забранява предлагането на открито на предварително неопаковани храни, с изключение на плодове и зеленчуци, които подлежат на последващо измиване.

Стриктно да се спазват разписаните процедури по самоконтрол в обектите за търговия с храни, касаещи личната хигиена и здраве на персонала и използването на лични предпазни средства по време на работа.

Ежедневно преди започване на работния процес да се контролира общото здравословно състояние на персонала и използването на лични предпазни средства, което се документира в контролни карти, чек листи и др.

В търговските обекти, в които се предлагат предварително неопаковани храни, обслужващия персонал да бъде снабден с всички необходими лични предпазни средства – маски, ръкавици и подходящо работно облекло.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново