Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за първо тримесечие 2020 г.


 Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първо тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 30.04.2020)

 Отчет за касово изпълнение капиталови разходи обекти първо тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 30.04.2020)

 Отчет за касово изпълнение РА за първо тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 30.04.2020)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за първо тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 30.04.2020)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ за първо тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 30.04.2020)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за първо тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 30.04.2020)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за първо тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 30.04.2020)

 Отчет за капиталови разходи за първо тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 30.04.2020)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо тримесечие 2020 г (Дата на качване: 30.04.2020)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново