Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Програми за развитие на читалищната дейност в Община Дряново


 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2021г (публ.на 05.05.2021г)

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2020г (публ.на 04.08.2020г)

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2019г (публ.на 07.05.2019г)

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2018г (приета с Решение №441/30.04.2018г)

 Приложение към Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Дряново за 2017г - Културни календари на Читалищата

 Програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново за 2017г

 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново за 2016г

 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново за 2015г.

 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново за 2014г.

 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново за 2013г.

 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново за 2012г.

 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново за 2011г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново