Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 30.04.2020 г.


  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 30.04.2020 г (Дата на качване: 08.05.2020)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 30.04.2020 г. (Дата на качване: 08.05.2020)

 Отчет за касово изпълнение РА към 30.04.2020 г. (Дата на качване: 08.05.2020)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 30.04.2020 г. (Дата на качване: 08.05.2020)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 30.04.2020 г. (Дата на качване: 08.05.2020)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 30.04.2020 г. (Дата на качване: 08.05.2020)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново