Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

 

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-337/30.04.2020 г.)

27 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ

в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 26.06.2020 г.

ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” №1А

Изисквания: за някои от длъжностите се изисква притежание за авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове, за други - свидетелство за управление на МПС, категории „В“,  „С” и „С+Е”.

-       да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

-       срещу тях да няма образувано наказателно производство;

-       да нямат друго гражданство.

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

·        Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

·        Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

 

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257

справка  www.comd.bg

 

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново