Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Управление на общинската собственост - стратегии и годишни програми


 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община дряново за 2021 година (публ.на 04.02.2021г)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2020 год. - актуализирана (публ.на 03.07.2020г)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2020 год. (публ.на 11.03.2020г)

 Стратегия за управление на общинската собственост на Община Дряново за периода 2020 - 2023 година (публ.на 11.03.2020г)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2019 г (приета с Решение №555/31.01.2019г; публ.на 06.02.2019г)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2018г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2017г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2016 год.

 Стратегия за управление на общинската собственост на община Дряново за периода 2016-2019 год.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общ.собственост в община Дряново за 2015 г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общ.собственост в община Дряново за 2014 г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общ.собственост в община Дряново за 2013 г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общ.собственост в община Дряново за 2012 г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общ.собственост в община Дряново за 2012 г. /Прил.1/

 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 - 2015 год.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общ.собственост в община Дряново за 2011 г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общ.собственост в община Дряново за 2010 г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общ.собственост в община Дряново за 2009 г.

 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009 - 2011 год.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново