Община
Туризъм
Новини

Информация относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

На официалния сайт на Община Дряново на 15.05.2020г. е публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, ведно с Мотиви, Оценка на въздействието и Доклад. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуването, за предложения и становища по проекта. 

Допълнителна информация може да намерите тук

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново