Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Дългосрочни и Краткосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново


 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2020-2023г (публ.на 11.03.2020г)

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2020-2030г (публ.на 11.03.2020г)

 Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014-2017г.

 Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново (2013-2015)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново